Styrelse

Styrelsen för Ronnebyortens Sportfiskeklubb består av sex personer.

Dessa har 5 styrelsemöten under året.

 

Ordförande
Görgen Björknert
Vice ordförande
Maria Fredin
Sekreterare
Inger Branje
Kassör
Martin Andersson
Styrelsemedlemmar
Göran Eriksson
Magnus Karlsson