Om klubben
Ronnebyortens Sportfiskeklubb bildades för drygt 50 år sedan och har ca 50 medlemmar. Målet för verksamheten är att klubbens medlemmar skall känna gemenskap och glädje i varandras sällskap i en underbar blekingsk kustmiljö. Föreningen vill aktivt vårda och förvalta inte bara vår unika klubbstuga utan även värna om hela Lindö udde och bli en intresseförening för dess unika natur, historia och kultur. Detta inte bara för våra medlemmars trivsel utan även för att turister, fågelskådare och alla andra besökare skall få fina upplevelser av Lindö. Vi vill aktivt samarbeta med Länstyrelsens naturvårdsenhet, Ronneby kommun och ideella miljö- och naturvårdsorganisationer för att nå våra mål. Det är viktigt att vår röst hörs när planer görs upp för Styrsvik-Lindöregionen. Vi vill bli en remissinstans att räkna med.

Klubben förvaltar en fiskestuga med tillhörande brygga på Lindö udde utanför Ronneby (se bilden på startsidan). Lindö udde ligger precis "norr" över den röda punkten på kartan över östra Blekinge till höger. Härifrån når man utan problem stora delar av den natursköna blekingska kusten. Klubbstugan inköptes av en fiskhandlar Hansson någong gång under mitten av 1900-talet och har sedan dess genomgått ett antal renoveringar. Den senaste större renoveringarna genomfördes 1985 och 2007

 

Förr i tiden bestod den huvudsakliga verksamheten i klubbstugan av fiskrenseri. För detta ändamål sluttade golvet utmot havet. Numera är dock golvet "normalt" och huset har blivit markant förbättrat genom åren. Gästböckerna vittnar om många glada fester och stunder, förmodligen med fiskehistorier av högsta klass. Kartan till vänster visar Lindö udde. Klubbstugan ligger precis vid den röda punkten.

Numera är väl inte fisket det största samtalsämnet, men vi har trevligt ändå. Alla generationer träffas på bryggan, stranden eller klipporna. Man badar, pratar båtar och väder och umgås. Är man utan socker eller lite bröd kan man utan problem låna av någon annan.

 

Klubbstugan kan hyras av såväl medlemmar som icke medlemmar.

Varje år på sensommaraen har vi "ålagille". Detta är en av årets höjdpunkter på Lindö udde. Då njuter vi av ål i alla dess former, sjunger, dansar och har trevligt i alltid lika fint väder.

Vår och höst har vi arbetsmöten då vi förbereder respektive avslutar säsongen. På våren lägger vi i flytbryggor och båtar, målar och reparerar det som behövs. På hösten är det tvärtom. Då tar vi upp båtar och flytbrygggor och lagar det som skadats under säsongen. Föreningens årsmöte brukar äga rum i april eller början av maj, ofta i samband med arbetsmötena.

 chanel replica handbags
chanel replica
chanel replica sale
rolex replica