Årsmöte och arbetsdagar

Vår och höst har vi arbetsmöten då vi förbereder respektive avslutar säsongen. På våren lägger vi i flytbryggor och båtar, målar och reparerar det som behövs. På hösten är det tvärtom. Då tar vi upp båtar och flytbrygggor och lagar det som skadats under säsongen. Föreningens årsmöte brukar äga rum i april eller början av maj, ofta i samband med arbetsmöten.

Arbetsdag/årsmöte våren 2018 är lördagen den 5:e Maj . Årsmötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet därefter till kl 15:00.

Arbetsdag/höstmöte hösten 2017 är lördagen den 7:e oktober kl. 10:00. Se kallelsen här

Arbetsdag/årsmöte våren 2017 är lördagen den 29:e April . Årsmötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet kl 12:00. Se kallelsen här

Arbetsdag/höstmöte hösten 2016 är lördagen den 15:e oktober . Även i år är mötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet därefter. Se kallelsen här

Arbetsdag/årsmöte våren 2016 är lördagen den 30:e April . Årsmötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet kl 12:00. Se kallelsen här

Arbetsdag/höstmöte hösten 2015 är lördagen den 17:e oktober . Även i år är mötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet därefter. Se kallelsen här

Arbetsdag/årsmöte våren 2015 är lördagen den 18:e April . Årsmötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet kl 12:00. Se kallelsen här

Arbetsdag/höstmöte hösten 2014 är lördagen den 18:e oktober . Även i år är mötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet därefter. Se kallelsen här

Arbetsdag/årsmöte våren 2014 var lördagen den 26:e April . Årsmötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet kl 12:00. Se kallelsen här

Arbetsdag/höstmöte hösten 2013 var lördagen den 19:e oktober . Även detta år var årsmötet först, kl. 11:00 (OBS! Tiden) och arbetsmötet därefter. Se kallelsen här

Arbetsdag/årsmöte våren 2013 var lördagen den 23:e mars . Årsmötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet kl 12:00. Se kallelsen här

Arbetsdag/årsmöte våren 2012 var lördagen den 17:e mars . Detta år provade vi att lägga årsmötet först, kl. 10:00 och arbetsmötet kl 12:00. Se kallelsen här

Arbetsdag våren 2011 har genomförts lördagen den 9:e april kl. 10:00 med efterföljande Årsmöte kl. 12:00.c

Höstens arbetsmöte 2011 genomfördes lördagen den 1: oktober kl. 10:00.
Se kallelsen här